Flaggjakten

Flaggjakten är en flerkampsliknande utomhusaktivitet som bygger på att ni tävlar i lag mot varandra i företaget. I ett stationssystem tävlar ni i grenar så som pistolskytte, pilbågsskytte, gåtor och gruppövningar. Det lag som vinner flest grenar får längst tid på sig att lista ut hur man lyckas lösa det slutliga uppdraget - att resa en flaggstång och hissa Flaggan.

 Tid: 2,5-3 timmar (går att anpassa)

Antal: 10-200 personer (minimum debitering 10 personer)

Pris: 550 kr/person exkl. moms

Kommunikationsjakten

Kommunikationsjakten går ut på att så snabbt som möjligt lösa sin uppgift i en tävling mot andra lag. Lagen ska genom instruktioner och samarbete hitta delar till sin byggsats. När alla delar är hittade ska lagen så snabbt som möjligt bygga produkten enligt angiven instruktion och utföra en uppgift.

Syftet är att ha kul och träna sin samarbetsförmåga och kommunikation. Efter avlutad aktivitet får ni en kort belysning.

Antal: 6-600 personer (minimum debitering 10 personer) Tid: 1,5-2 timmar (går att anpassa)

Pris: 450 kr/person exkl. moms

Tidspress

En inomhus eller utomhusaktivitet som bygger på lagtävling där lagen ska tävla mot varandra. Man kan även tävla individ mot individ. Lagen ställs inför utmaningar som ska göras på en bestämd tid. I stationssystem tävlar ni i grenar så som stapla muttrar, rumpan upp, förlora bagage m.fl.

Detta görs under lättsamma former, var som helst under årets alla dagar. Helst inomhus på vintern.

Tid: ca 1 – 2 timmar (går att anpassa)

Antal: 2 – 40 personer (går att anpassa till fler)

Introduktionspris: 1 – 10 personer 3500kr, därefter 2500kr per 10personer

Priset är exkl. moms

Grupputvecklingsbana/Samarbetsbana

Redan Alexander Dumas tre musketörer förstod vikten av samarbete. Devisen "en för alla, alla för en" är minst lika aktuell idag som då. En rolig och äventyrlig bana som belyser individens/teamets sätt att lösa problem/hinder och träna samarbetsförmågan. Övningarna ställer stora krav på gruppensinbördes kommunikation, delaktighet, förståelse, tillit, kreativitet och samarbetsförmåga. Upplevelserna förankras i korta teorier efter processgenomgångarna.

På samarbetsbanan kommer gruppen att ställas inför olika uppgifter som gemensamt ska lösas. De olika stationerna är av varierande karaktär, somliga kräver i huvudsak mental tankekraft medan andra också kräver mer fysiska prestationer. Övningarna som väljs anpassas efter gruppens förutsättningar och därför passar samarbetsbanan de flesta, oavsett ålder och fysisk status.

Antal: 7-200personer (minimumdebitering10personer)

Tidsåtgång:1,5-3 timmar

Pris: 625 kr/person